Vad är polyuretan?

Polyuretan (PUR/PIR) är en härdplast med slutna celler. Det används som fabrikstillverkade värmeisoleringsskivor eller i form av tätskum samt i förening med olika slags byggskivor eller som sandwichelement.

Redan ett tunt lager polyuretan (PUR/PIR) är ett utomordentligt isolerande och utrymmesbesparande isoleringsalternativ. Tack vare polyuretan (PUR/PIR) kan arkitekter och konstruktörer skapa nya isoleringslösningar för alla objekt från källare till tak. Det är ett idealiskt material för användning i lätta byggnader med liten eller ingen energiförbrukning (passiv- och plusenergihus).

Värmeisoleringsskivor

Tack vare sin mycket goda mekaniska hållfasthet är isoleringsskivor av polyuretan (PUR/PIR) mycket hållbara. De kan förenas med andra material och de är lätta att montera på byggplatsen.

Sandwichelement med metallyta

Sandwichelementen har en kärna av polyuretan (PUR/PIR) samt en metallklädd över- och undersida. Sandwichelementen lämpar sig särskilt väl för tak och väggar, till stödkonstruktioner i olika slags hallar och industribyggnader samt till kyl- och kyllagringsenheter. De lätta elementen är enkla att hantera och de kan monteras under alla väderförhållanden. PUR/PIR-sandwichelement är oftast fabrikstillverkade, deras strukturella och byggtekniska egenskaper garanterar säkerheten under tillverkningsfasen och den egentliga brukstiden.

Formgjutning

Polyuretan tillverkad med formgjutningsteknik kan skäras till vilken form som helst för isolering av byggnader och anläggningar.