Polyuretan

Effektiv, sikker og kostnadseffektiv varmeisolasjon. Velkommen til en oversikt over polyuretans egenskaper og fordeler.

Fordelene med polyuretan

1. effektiv
2. sikker
3. kostnadseffektiv
4. miljøvennlig
5. holdbar

II Lese mer om bruksområder

Hva er polyuretan?

Polyuretan produseres både som isolasjonsplater og som sandwich-elementer med overflate i metall.


II Lese mer om polyuretan

Passivhus og nullenergihus

Polyuretan egner seg utmerket til energieffektiv bygging.


II Energieffektiv bygging